09
Sie

Zmniejszenie ilosci moczu

Porady

Zwiększenie ilości moczu pierwotnego, np. wskutek przerostu wyrównawczego przetrwałych nefronów, wywołuje diurezę osmotyczną, cechującą się wydalaniem moczu o molalności gęstości względnej dość stałych, nie odbiegających od odpowiednich parametrów odbiałczonego osocza, tj. od 290 mmol/kg wody i 1,010. Ostra niewydolność cewkowa zależy najczęściej od ostrego niedokrwienia nerek lub działania czynników toksycznych (np. rtęci, czterochlorku węgla itp.). Towarzyszy jej z reguły ostra niewydolność kłębkowa. W jej wyniku dochodzi do oligurii-anurii, rzadziej do poliurii z izostenurią. Przewlekła niewydolność cewkowa ma zazwyczaj charakter wrodzony, rzadziej nabyty w wyniku działania czynników toksycznych. Defekt cewkowy dotyczy zazwyczaj jedynie niektórych układów enzymatycznych, prowadzi do powstania odpowiednich zaburzeń metabolicznych i związanych z nimi obrazów klinicznych. Od niewydolności cewkowej pochodzenia nerkowego odróżnia się niewydolność wywołaną zaburzeniami pozanerkowymi, np. brakami hormonalnymi (np. moczów-ka prosta — powstała wskutek braku hormonu antydiuretycznego). Dysfunkcja cewek może również zależeć od procesów adaptacyjnych, jak to występuje we wtórnej nadczynności przytarczyc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>