17
Sie

Zlozone uszkodzenie

Porady

Bardziej złożony mechanizm występuje przy uszkodzeniach wyłącznie ściany tylnej zatok czołowych pod wpływem urazu działającego na okolicę skroniową lub czołową. W urazach tego rodzaju uderzenie, np. w okolicę skroniowo-czołową, wywołuje chwilowe sprężyste odkształcenie kości, w następstwie czego tylna ściana ulega zginaniu i pęka, ponieważ jej odporność na działanie sił zginania jest najmniejsza ze wszystkich płaskich kości czaszki. Mechanizm uszkodzenia zatok sitowych polega niemal wyłącznie na pośrednim przeniesieniu różnej mechanicznej gry sił z sąsiednich struktur. Mechanizm uszkodzeń zatok klinowych jest – podobnie jak w błędniku sitowym -związany z pośrednim działaniem siły urazu. Uszkodzenia te zwykło się w traumatologii czaszkowej łączyć razem pod nazwą uszkodzeń stropu czołowo-sitowo-klinowego. Uszkodzenia zatok klinowych ze względu na ich lokalizację są rzadsze. W niektórych jednak urazach działających czołowo na podstawę nosa lub okolicę kości jarzmowej może wystąpić pęknięcie lub złamanie ścian zatok klinowych w następstwie działających tam sił o charakterze zgniatania lub zginania, na które kość klinowa wykazuje bardzo małą odporność mechaniczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>