14
Cze

Złmanie zatok

Porady

W złamaniu zatoki czołowej bez przemieszczenia bezpośrednio po urazie stwierdza się bolesność, zasinienie i niewielki obrzęk okolicy czołowej. Po kilkunastu lub kilkudziesięciu minutach obrzęk narasta i może powstać krwiak podokostnowy. Objawy kliniczne, charakterystyczne dla złamania zatoki czołowej z przemieszczeniem, to zniekształcenie okolicy czołowej pod postacią jej spłaszczenia lub wgłębienia. Złamanie ściany tylnej jest stwierdzane badaniem radiologicznym lub w przypadku złamania otwartego w czasie rewizji rany, choć klinicznie wczesnym potwierdzeniem może być płynotok. Uraz okolicy czołowej może powodować objawy oczodołowe, obrzęk powieki górnej, przemieszczenie gałki ocznej lub objawy uszkodzenia błędnika sitowego. Decydujące w rozpoznaniu jest badanie radiologiczne z uwzględnieniem CT i NMR, zwłaszcza w ocenie tylnej ściany zatoki czołowej i ewentualnych uszkodzeń przedniego dołu czaszki oraz ciała obcego. Złamanie górnej części zatoki bez przemieszczenia odłamów kostnych nie wymaga interwencji chirurgicznej. Leczenie chirurgiczne jest wskazane w przypadkach wgłobienia przedniej ściany zatoki oraz wówczas, gdy linia złamania przebiega w dolnej części zatoki z uwagi na możliwość uszkodzenia przewodu czołowo-nosowego. Złamanie tylnej ściany zatoki wymaga kontroli operacyjnej albo przez ranę przedniej blaszki zatoki, albo drogą zabiegu osteoplastycznego. Uszkodzenie ściany tylnej z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego wymaga szczelnego zespolenia opony metodami neu-rochirurgiczno-rynologicznymi. Konieczne jest zachowanie drożności przewodu czołowo-nosowego. W rozległych, wielofragmentowych złamaniach stosuje się obliterację zatoki, a defekty kosmetyczne wymagają zabiegów rekonstrukcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>