10
Gru

zawartosc pluc

Porady

Ponieważ płuca nie są całkowicie opróżnione i napełnione za każdym oddechem, powietrze w pęcherzykach płucnych zawiera mniej tlenu a więcej CO2 niż atmosferyczne. Próbkę takiego powietrza, jakie rzeczywiście występuje w pęcherzykach, możemy pobrać przy końcu maksymalnego wydechu. Wydychane powietrze traci mniej niż 1/4 tlenu i może być ponownie użyte przy oddychaniu. Ilość nowego powietrza wchodząca za każdym oddechem do dróg oddechowych nazywana jest objętością oddechową. Normalna objętość oddechowa młodego, dorosłego mężczyzny wynosi około 500 cm , a jego normalna częstotliwość oddechowa wynosi około 12 oddechów na l minutę. Wynika z tego, że około 6 dm nowego powietrza dostaje się w czasie każdej minuty do płuc mężczyzny. Wartość ta charakteryzuje tzw. objętość oddechów f. W czasie intensywnego ćwiczenia objętość ta może wzrosnąć od 100-120 dm na minutę,a na krótki okres czasu (15 sekund) młody, dorosły mężczyzna może się zmusić do oddechów, które zwiększają małą objętość oddechową do 150-170 dm3 na minutę. Układ oddechowy posiada zatem znaczne rezerwy umożliwiające zwiększenie „małej objętości oddechowej” 20 a nawet 25-krotnie.

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>