09
Maj

Zasady protezowania sluchu oraz orzecznictwo

Porady

Ponieważ słyszenie drogą powietrzną jest fizjologicznie znacznie lepsze niż drogą kostną, w przeważającej większości stosuje się aparaty poprawiające słuch na przewodnictwo powietrzne. W nielicznych tylko przypadkach, rzędu kilku procent, wskazane jest zapisanie aparatu na przewodnictwo kostne, np. przy braku lub niedorozwoju przewodu słuchowego zewnętrznego, przy utrzymującym się ropotoku usznym czy zmianach alergicznych w przewodzie. Dobór aparatu słuchowego uzależniony jest wówczas od rodzaju uszkodzenia. Zasada rehabilitacji słuchu po implantacji mikroelektrod jest następująca. Mikrofon zbiera z otoczenia dźwięki, filtrując szczególnie te, które są niezbędne dla rozumienia mowy. Dźwięki te w postaci sygnałów elektrycznych trafiają do mikroprocesora, w którym zostają poddane dalszej obróbce co do natężenia, częstotliwości i czasu trwania. W takiej formie przekazywane są do pierwszej cewki indukcyjnej, zamocowanej na zewnątrz za uchem w różny sposób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>