24
Lis

Zaburzenia psychiczne

Porady

Zaburzenia psychiczne zwalcza się promazyną, bezsenność — krótko działającymi barbituranami, nudności i wymioty preparatami prometazyny lub chlorpromazyny, biegunki — chlorowodorkiem difenoksylatu (Reasec). Drżenie metaboliczne, neuropatia mocznicowa, świąd skóry, zapalenie osierdzia i skaza krwotoczna wymagają leczenia’ dializami lub przeszczepieniem obcej nerki. Niedokrwistość zwalcza się przetoczeniami krwi, lecz jedynie wówczas, gdy jest ona przyczyną niepokojących objawów. Z reguły stosuje się je przy spadku poziomu hemoglobiny we krwi poniżej 80 g/l. W przypadkach, w których postępowanie dietetyczno-zachowawcze zawiodło, stosuje się dializoterapię lub przeszczepia obcą nerkę. Przeciwwskazaniem do tego typu leczenia jest obecność w innych narządach nieodwracalnych zmian mogących szybko doprowadzić do zgonu chorego mimo złagodzenia objawów mocznicy. Ponieważ przewlekłe dializowanie wymaga częstego łączenia układu naczyniowego chorego ze sztuczną nerką, należy unikać stosowania wszelkiego typu zabiegów niszczących żyły (vene-sectio), gdyż mogą one w przyszłości uniemożliwić tego typu leczenie. Dializoterapię stosuje się przez 3—6 h 3 razy tygodniowo. Wiedzie ona do częściowej rehabilitacji chorego. Roczne przeżycie przy tego typu leczeniu wynosi ok. 88%, 3-letnie ok. 68%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>