18
Sie

Zaburzenia przemiany bialkowej

Porady

Zaburzenia gospodarki białkowej mogą być wynikiem: a) niedostatecznej podaży białek z pokarmami, b) wadliwego trawienia białek lub(i) wchłaniania aminokwasów w przewodzie pokarmowym, c) nadmiernej utraty białek (drogą przewodu pokarmowego, moczu, przetok jelitowych, trzustkowych itd.), d) upośledzonej biosyntezy białek (uszkodzenie wątroby lub układu limfo-retykularnego), e) zwiększonego katabolizmu białkowego (stany pooperacyjne, infekcje bakteryjne itd.) lub f) nadmiernego wytwarzania białek lub biosyntezy białek o zmienionej strukturze. Najczęściej spotykanym zaburzeniem gospodarki albuminowej jest hipoalbuminemia. Może ona być następstwem utraty tej frakcji białkowej w przewodzie pokarmowym (w tzw. zespole utraty białek) lub w nerkach (zespół nerczycowy), czy też następstwem niedostatecznej biosyntezy albumin przez uszkodzony miąższ wątrobowy (wirusowe, bakteryjne lub toksyczne uszkodzenie hepatocytów). Rzadko spotykanymi anomaliami przemiany albuminowej są: tzw. bisalbumineinia (przebiega klinicznie bezobjawowo i charakteryzuje się obecnością podwójnej frakcji albuminowej w elektroforegramie białek surowicy) oraz analbuminemia (brak frakcji albuminowej). Ta ostatnia może przebiegać bez-objawowo, lub też manifestować się niewielkimi obrzękami. Obydwie anomalie są genetycznie uwarunkowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>