19
Paź

wymiana gazowa

Porady

Terminem oddychanie określamy zwykle te procesy, podczas których komórki pobierają tlen i wytwarzają dwutlenek węgla, a energię zamieniają w formę biologicznie użyteczną, jak np. w ATP /adenozynotrójfosforan/. Termin oddychanie ma w zasadzie trzy różne znaczenia w biologii. Pierwotnie oznaczał on wdychanie i wydychanie powietrza najlepiej temu znaczeniu odpowiada czynność „sztucznego oddychania”. Gdy wyjaśniono, że istotnym procesem w oddychaniu jest wymiana gazów pomiędzy komórką a środowiskiem, termin ten zastosowano w odniesieniu do tego procesu. W końcu, gdy poznano szczegóły metabolizmu komórkowego, zastosowano ten termin do pewnych reakcji enzymatycznych, dzięki którym tlen zostaje wykorzystany jako ostateczny biorca wodoru. Dlatego cytochromy nazwano „enzymami oddechowymi”. Rośliny i zwierzęta czerpią potrzebną do życia energię z reakcji biologicznego utleniania. Podstawową cechą tych reakcji jest przenoszenie atomów wodoru z dawcy (donor) wodoru na biorcę (akceptor) wodoru. W komórkach większości roślin i zwierząt występują układy specjalnych substancji będących akceptorami wodoru (lub elektronów), które przekazywane są następnie na kolejne ogniwa tego układu. Ostatecznym akceptorem wodoru w metabolizmie większości zwierząt i roślin jest tlen, a końcowym produktem tego procesu jest woda.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>