08
Cze

wydzielanie sokow

Porady

Wiele naszych wiadomości o mechanizmie kontrolującym wydzielanie soków żołądkowych zawdzięczamy rosyjskiemu fizjologowi Pawłowowi. Wprowadził on wiele nowych metod do doświadczeń (np. „kieszeń Pawłowa”) i przeprowadził wiele przełomowych w tej dziedzinie badań. Jednym z nich było przecięcie przełyku i odprowadzenie zjadanego przez psa pokarmu nie do żołądka, lecz na zewnątrz. Jakkolwiek pokarm nie był zużytkowany, to takie „symulowane karmienie” wywoływało wydzielanie 1/4 normalnej ilości soku żołądkowego. Należy zaznaczyć, że przeciętna ilość soku żołądkowego u człowieka przypadająca na jeden posiłek wynosi od 400 do 800 ml. W doświadczeniu z psem ta 1/4 soku wydziela się na skutek podrażnienia komórek nerwowych w kubkach smakowych oraz pobudzenia wzrokowego. Impulsy nerwowe przechodzą najpierw do mózgu, a stąd do żołądka. Z chwilą przecięcia nerwów idących do żołądka wydzielanie soku zostaje przerwane. Jeżeli włożymy psu pokarm przez przecięty przełyk i równocześnie nie pozwolimy zwierzęciu na wąchanie, a nawet patrzenie na pokarm, to gdy pokarm dostanie się do żołądka, wydzieli się około połowa normalnej ilości soku. Sok żołądkowy —w mniejszej ilości — wydzieli się, gdy przeprowadzimy ten eksperyment nawet po przecięciu nerwów prowadzących do żołądka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>