24
Wrz

Wydzielanie polaktyny

Porady

Prolaktyna jest hormonem wydzielanym przez przedni płat przysadki. Podobnie jak somatotropina (czyli hormon wzrostu) nie jest ona w ścisłym słowa znaczeniu hormonem tropowym., nie pobudza bowiem bezpośrednio gruczołu „obwodowego” do wydzielania innego hormonu. Prolaktyna jest hormonem szerokiego zasięgu. Istnieją jednakże tkanki docelowe, głównie sutki i gonady, w których znajdują ,się receptory swoiste tylko dla prolaktyny. Zasadniczą rolą, jaką spełnia prolaktyna w ustroju, jest działanie mammotropowe i laktogenne. Ustanie poporodowej laktacji jest w znacznej mierze spowodowane zmniejszonym wydzielaniem prolaktyny. Dopamina i noradrenalina, działając .na poziomie podwzgórza, powodują obniżenie poziomu prolaktyny. Istotny wpływ pobudzający na wydzielanie prolaktyny mają estrogeny, pigułka antykoncepcyjna oraz mniej wyraźnie — testosteron. W przebiegu cyklu spostrzega się wahania poziomu prolaktyny, wzrasta on w przebiegu ciąży, U chorych z pierwotną niedoczynnością tarczycy wzrasta poziom prolaktyny, natomiast glikokortykoidy hamują jej wydzielanie. Leki psychotropowe, szczególnie pochodne chloropromazyny i trój cykliczne związki przeciwdepresyjne, zwiększają wydzielanie prolaktyny, również metoklopramid powoduje 2 — 5krotny wzrost stężenia prolaktyny we krwi. W warunkach fizjologicznych stężenie prolaktyny waha się w granicach 17 ± 8,2 ng/ml (W. Jeske).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>