05
Cze

wydzielanie kanalikowe

Porady

Komórki kanalików nerkowych nie tylko usuwają substancje z przesączu i zwracają je krwi, ale również wydalają zbędne produkty przemiany materii z krwi do przesączu na zasadzie aktywnego transportu. Proces ten nazywamy wydzielaniem kanalikowym odgrywa on prawdopodobnie niewielką rolę w czynności nerek ludzkich, ale u takich zwierząt, które nie mają kłębka i torebek Bowmana, jak ryba żabnica (Lophius piscatorius), jest to jedyny sposób wydalania. Jeżeli u człowieka obniży się cis’nienie krwi (a przez to i cis’nienie filtracyjne) poniżej pewnego poziomu, to nastąpi zatrzymanie się procesu filtrowania w kłębkach, jednak mocz powstaje w dalszym ciągu dzięki wydzielaniu przez kanaliki. Jeżeli wstrzykniemy zwierzęciu doświadczalnemu barwnik, to możemy prześledzić jego drogę do moczu przez komórki wyścielające kanaliki. Takie leki jak penicylina czy atabryna są usuwane z krwi i wydalane w procesie zagęszczania. Bez wątpienia proces zagęszczania zachodzi u ludzi i innych zwierząt, ale jak ważną rolę odgrywa on w normalnym wydalaniu, tego nie wiadomo. Kiedy płyn osiągnie koniec kanalika krętego drugiego rzędu i pewne substancje zostaną zresorbowane, a inne przejdą do kanalików, przesącz kłębkowy staje się moczem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>