23
Wrz

wydalanie

Porady

Wydalanie zbędnych produktów przemiany przez nerki wymaga pewnego nakładu energii przez komórki, natomiast wydalanie kału nie wymaga tak dużego „wysiłku” komórek wyściełających jelito. Często komórki ciała wydzielająsubstancje, które są zużywane w innych miejscach organizmu np. gruczoły ślinowe wydzielają ślinę zużywaną w jamie gębowej i żołądku do trawienia pokarmu. Wydzielanie komórkowe (sekrecja) wymaga pewnego nakładu energii przez wydzielającą komórkę. Układ wydalniczy człowieka nie składa się jedynie z nerek i ich przewodów, lecz obejmuje również skórę, płuca i układ pokarmowy. Omówiliśmy już poprzednio wydalanie przez płuca dwutlenku węgla (jednego z najważniejszych zbędnych produktów przemiany materii), wydalanie barwników żółciowych – produktów rozkładu hemoglobiny przez wątrobę i wydalanie pewnych metali, jak wapń i żelazo, przez okrężnicę. Gruczoły potowe skóry są zasadniczo związane z regulacją temperatury ciała, ale również służą do wydalania produktów metabolizmu usuwają bowiem 5-10% zbędnych produktów przemiany materii. Pot składa się z tych samych substancji co i mocz (z soli, mocznika i innych składników organicznych), lecz bardziej rozcieńczonych, zawiera bowiem tylko około 1/8 suchej masy moczu. Objętość wydalanego potu waha się w granicach od 0,5 dm3 w chłodne dni, do 2-3 dm3 w dni gorące, W czasie wyczerpującej pracy w wysokiej temperaturze jeden człowiek może wydalić od 3—4 dm3 potu na godzinę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>