18
Gru

witaminy

Porady

Jednym z największych osiągnięć biochemii na początku bieżącego stulecia było odkrycie witamin i zbadanie ich właściwości i funkcji w metabolizmie. Witaminy są stosunkowo prostymi związkami organicznymi, które chociaż występują w tak skąpych ilościach, że nie mogą być wykorzystywane jako źródło energii, są absolutnie niezbędne do życia. Rozmaite witaminy mają różny skład chemiczny, ale są podobne pod tym względem, iż nie mogą być wytwarzane przez organizm zwierzęcy, lecz muszą być dostarczane z pokarmem, aby metabolizm mógł normalnie przebiegać. Istnieją dwie główne grupy witamin: witaminy łatwo rozpuszczalne w tłuszczach lub w rozpuszczalnikach tłuszczowych (wit. A, D, E i K) oraz witaminy rozpuszczalne w wodzie (wit. C i grupy B). Kiedy brakuje jakiejś witaminy w pokarmie w dostatecznej ilości, następuje tzw. awitaminoza, choroba, która może być leczona tylko przez podawanie brakującej organizmowi witaminy. Przykładem może być szkorbut, który można leczyć tylko witaminą C. W roku 1912 badacze stwierdzili, iż zwierzęta trzymane na czystych dietach węglowodanowych, białkowych i tłuszczowych giną, jeżeli nie doda się do pokarmu „czynników wzrostowych”, czyli witamin. Ponieważ początkowo, nie znano chemicznej struktury witamin, określano je jako witaminy A, B i C wiedziano, iż zapobiegają one odpowiednio kurzej ślepocie i krzywicy, chorobie beri-beri i szkorbutowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>