14
Lip

witaminy rozpuszczalne w tluszczach

Porady

Witamina A (retinol). Witamina ta występuje tylko w produktach zwierzęcych, takich jak masło, jaja i tran rybi. Natomiast rośliny mają żółtawy barwnik znany pod nazwą karotenu, który w komórkach zwierzęcych łatwo rozszczepia się na dwie cząsteczki witaminy A. Witamina A jest rozpuszczalna w tłuszczach ł może być magazynowana w organizmie, zwłaszcza w wątrobie. Dzienne zapotrzebowanie dla człowieka dorosłego wynosi około 1,5 mg (5000 jednostek międzynarodowych), dla dzieci poniżej lat trzech — 0,6 mg, dla dzieci starszych — pośrednia jej ilość. Witamina ta jest konieczna do normalnego funkcjonowania komórek nabłonkowych skóry, rogówki, przewodu pokarmowego i oddechowego. Przy niedoborze witaminy A komórki te spłaszczają się, łuszczą i stają się mniej odporne na infekcję, niż komórki normalne (stąd nazwa witamina antyinfekcyjna). Niedobór witaminy A pociąga za sobą zaburzenia w obrębie komórek nabłonkowych wyścielających przewody gruczołów, które mogą ulegać zanikowi z powodu zablokowania tych przewodów. Atrofia nabłonka płciowego jąder powoduje bezpłodność. Zahamowany zostaje rozwój szkieletu osobników dotkniętych niedoborem witaminy A, ze względu na zaburzenia w syntezie siarczanu chondroityny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>