10
Wrz

witamina K

Porady

Wiele substancji o zbliżonej budowie, określanych jako witamina K, warunkuje prawidłowe .krzepnięcie krwi, uczestnicząc w wątrobie w procesie syntezy protrombiny i prokonwertyny, dwóch składników układu krzepnięcia. Związki chemiczne o takim działaniu występują w rozmaitym pokarmie i są wytwarzane przez bakterie w jelicie człowieka, zatem niedobór tej witaminy jest związany raczej z nienormalnym przyswajaniem niż w brakiem jej w pożywieniu. Ponieważ może ona być przyswajana tylko w obecności soli żółciowych (podobnie jak witamina A, D i E), przeto zatkanie przewodu żółciowego powoduje niedobór witaminy K, niezależnie od tego, ile jej organizm pobiera z pokarmem lub też ile jej produkują bakterie w jelicie. Osoby z niedoborem witaminy K są narażone na pewne ryzyko przy zabiegach chirurgicznych ze względu na prawdopodobieństwo krwotoku pooperacyjnego podawanie witaminy K (lub soli żółciowych) przed operacją wyklucza to niebezpieczeństwo i uratowało już wiele istnień ludzkich. U noworodków, zanim rozmnożą się u nich bakterie jelitowe, może występować niedobór witaminy K toteż podawanie tej witaminy matce na kilka dni przed porodem zapobiega krwotokom, które często mają miejsce u noworodków. Nie określono dziennego zapotrzebowania na tę witaminę jest jednak wiadome, że przy jej niedoborach podawanie dawki 1-5 mg dziennie przywraca czas krzepnięcia krwi do normy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>