23
Sie

Witamina K

Porady

Związki zawierające rodnik 2-metylo-1,4-naftoehinonowy wykazują własności witaminy K. Znane ,są przynajmniej dwie naturalne witaminy K, określane jako K1 (zawiera grupę fitylową w pozycji 3 i występuje w pokarmach) i K, (zawiera grupę dwufairnezylową w pozycji 3 i wytwarzana jest przez florę bakteryjną jelit, występuje również w tkankach zwierzęcych) oraz syntetyczna witamina K3 (menadion i jej pochodne). Witaminy K1 i K2 są rozpuszczalne w tłuszczach, natomiast K3 w wodzie. Witamina K uczestniczy w potranslacyjncji karboksylacji reszt glutaminianowycb preprotrombiny. Powstający gamma-karbo-ksygłutaminian ma zdolność wiązania jonów wapnia przez co sprzyja adsorpcji protrombiny na błonach fosfolipidowych, inicjując aktywację procesów proteolizy in vivo. Nie jest wykluczone, że witamina K uczestniczy również w procesie mineralizacji kości oraz w patogenezie kamicy nerkowej, stymulując powstawanie reszt gamma-karboksyglutaminiainu (w tzw. osteokalcynie). W warunkach fizjologicznych witamina K wytwarzana jest w dostatecznych ilościach przez florę bakteryjną jelit. Do stanów niedoborowych dochodzi tylko po. wyjałowieniu jelit długotrwałym stosowaniem antybiotyków lub w stanach chorobowych przebiegających z zaburzonym wchłanianiem tłuszczów (niedobór kwasów żółciowych, zespół złego wchłaniania). Słabe przechodzenie wit. K przez łożysko może być przyczyną jej niedoboru u płodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>