04
Lip

wdech i wydech

Porady

W czasie wydechu powietrze wydostaje się z pluć dzięki ich elastyczności i naciskowi ścian klatki piersiowej. W czasie wdechu płuca rozciągają się dotąd aż napełnią się powietrzem. Mięśnie żebrowe rozkurczają się wtedy, a żebra powracają na swoje pierwotne miejsce równocześnie następuje rozkurcz przepony, a nacisk jelit wpukla ją do klatki piersiowej. Wymienione tutaj czynniki zmniejszają objętość klatki piersiowej i pozwalają skurczyć się elastycznym płucom, a przez to wypchnąć pobrane powietrze. W czasie wydechu biernego rozkurcz mięśni żebrowych i przepony jest zbyt wolny, by wypchnąć powietrze przed następnym wdechem dlatego zaczyna działać drugi układ mięśni, który kurcząc się zmniejsza objętość klatki piersiowej. Obok mięśni unoszących żebra przy wdechu, drugi układ mięśni, których włókna przebiegają prostopadle do poprzednich, obniża końce żeber zmniejszając tym objętość klatki piersiowej. Mięśnie ściany brzusznej kurczą się również i unoszą jelita w górę te z kolei naciskają na przeponę i wpychają ją do klatki piersiowej przyspieszając tym skurcz płuc. Ściany klatki piersiowej nigdy nie naciskają na płuca w celu wypchnięcia powietrza, lecz przez zmniejszenie objętości jamy piersiowej mogą się skurczyć same dzięki własnej elastyczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>