17
Paź

wchlanianie zwrotne

Porady

Gdyby skład moczu był taki sam jak skład przesączu kłębkowego, jego wydalanie byłoby marnotrawieniem dużych ilości wody, glukozy, aminokwasów i innych użytecznych substancji. Jednakże rodzaj i ilość substancji występujących w moczu jest zupełnie inna niż w osoczu i przesączu. Przesącz z torebki Bowmana, znajdującej się w korze, przechodzi przez kanalik kręty pierwszego rzędu (również położony w korze), naslępnie przez długą pęllę Henlego wchodzącą do części rdzeniowej nerki i wracającą ponownie do części korowej do kanalika drugiego rzędu, z kiórego wchodzi do kanalika zbiorczego i miedniczki. Od chwili przejścia moczu z miedniczki przez moczowody do pęcherza nie obserwujemy już żadnych zmian w jego składzie. Zmiany w składzie przesączu zachodzą na drodze od torebki Bowmana poprzez długie kanaliki kręte do kanalika zbiorczego i miedniczki. Ściany kanalików krętych są zbudowane z pojedynczej warstwy komórek nabłonka płaskiego lub walcowatego. Komórki budujące ściany kanalika krętego pierwszego rzędu są bogate w mitochondria wewnętrzna dokanali-kowa powierzchnia komórek tworzy rąbek szczoteczkowy, zbudowany z licznych, delikainych wyroslków, wyrastających z komórki do światła kanalika. Przy przechodzeniu przesączu przez kanaliki, ściany wchłaniają większość wody i praktycznie całą glukozę i aminokwasy, wydzielając te składniki ponownie do krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>