21
Wrz

wchlanianie substancji pokarmowych

Porady

Enzymy trawienne rozkładają duże cząsteczki białek, wielocukrowców, kwasów nukleinowych i tłuszczów na składniki proste, które są wchłaniane przez ściany jelita, a zwłaszcza jelita cienkiego. Jelito człowieka i innych kręgowców jest bardzo pofałdowane, co zwiększa jego powierzchnię chłonną. W dodatku cała powierzchnia wewnętrzna śluzówki jelita jest pokryta niezliczonymi, małymi palczastymi wyrostkami, zwanymi kosmkami. Każdy kosmek zawiera sieć włosowatych naczyń krwionośnych wewnątrz tej sieci znajdują się kapilary limfatyczne, do których przechodzą składniki pokarmu. Wreszcie powierzchnię chłonną zwiększa olbrzymia liczba ściśle do siebie przylegających cylindrycznych wyrostków zwanych mikrokosmkami wyrastają one z powierzchni każdej komórki nabłonka jelita. Fałdy, kosmki i mikrokosmki razem tworzą olbrzymią powierzchnię, na której może zachodzić absorbcja. U niektórych kręgowców jelito może mieć jeden lub kilka ślepych uchyłków, zwiększających powierzchnię absorpcyjną. Powierzchnię śluzówki jelita rekinów zwiększa fałd nabłonkowy (zastawka spiralna) przebiegający w formie korkociągu. Pokarm przechodzi przez jelito drogą spirali, przez co styka się z większą powierzchnią chłonną. Absorpcja jest procesem złożonym, przebiegającym częściowo dzięki dyfuzji i częściowo dzięki aktywnemu transportowi. Takie heksozy, jak glukoza, fruktoza i galaktoza, są absorbowane z różną prędkością w wyniku aktywnego transportu. Galaktoza jest wchłaniana szybciej niż glukoza, a ta z kolei szybciej niż fruktoza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>