05
Maj

Wazpopresyna

Porady

Nadmierne wydzielanie wazopresyny prowadzi do zatrzymania wody w ustroju i rozcieńczenia płynów ustrojowych. Stwierdza się zazwyczaj hiponatremię (poniżej 130 mmol/1). W następstwie zwiększenia objętości płynów ustrojowych dochodzi do narastającego przesączania kłębkowego: równocześnie następuje nadmierne wydalanie sodu z moczeni: mocz staje się hipermolalny w stosunku do osocza. Zaawansowane zmiany wodnoelektrolitowe prowadzą do ujaw^nienia się zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego (utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmiana osobowości, splątania, utrata odruchów, osłabienie mięśni). Ciekawą cechą biochemiczną tego zespołu jest hipourykemia. Leczenie polega na znacznym ograniczeniu podawania płynów: niekiedy osiąga się poprawę po zastosowaniu środków moczopędnych, np. furosemidu. Jest oczywiste, że należy dążyć do usunięcia zasadniczej przyczyny choroby. Ostatnio poleca się leczenie objawowe demekłocykliną — antybiotykiem o działaniu podobnym do tetracyklin, Prawie niezawodnie podnosi on poziom sodu we krwi mimo doustnego podawania płynów w ilościach nie limitowanych. Dawka dobowa: 600—1200 mg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>