19
Cze

Utrata przytomnosci

Porady

Jeśli zawrotom towarzyszy utrata przytomności lub bóle głowy, wskazuje to na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Jak długo trwają napady zawrotów? Jeśli kilkanaście sekund – może to być przetoka do błędnika w zapaleniach ucha środkowego. Jeśli kilka godzin – można podejrzewać zespół menierowski. Należy zwrócić uwagę na przyjmowanie leków ototoksycznych, takich jak: gentamycyna, streptomycyna, salicylany, kanamycyna, które uszkadzają ucho wewnętrzne. Trzeba zapytać o przebyte urazy głowy, które mogą powodować zarówno zawroty głowy, jak i upośledzenie słuchu. Dużo uwagi poświęcić należy wyjaśnieniu przebytych chorób ogólnoustrojowych, przede wszystkim czy występowały: nadciśnienie, cukrzyca, choroby nerek, wątroby, tarczycy i inne, a także czy istniała ekspozycja na hałas, substancje toksyczne w środowisku pracy. Jeśli dotychczasowy wywiad nie nasuwa określonego podejrzenia, należy dalej prowadzić wywiad ukierunkowany na objawy występujące w chorobach najczęściej połączonych z uszkodzeniem słuchu i zawrotami głowy. Ostateczny wniosek z wywiadów powinien zawierać sugestie dotyczące umiejscowienia choroby jej charakteru, ewentualnych następstw i koniecznych badań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>