10
Lip

Utrata bialek

Porady

Charakteryzuje się nawracającymi stanami zapalnymi zatok obocznych nosa i płuc, rozstrzeniami oskrzelowymi, hepatosplenomegalią oraz objawami podobnymi do sprue (biegunki, steaiorrhoea, zespół wadliwego wchłaniania, enteropatia z utratą białek). U chorych z agammaglobuline-mią nabytą często występują choroby autoimmunizacyjne. W odróżnieniu od postaci wrodzonej, w nabytej agamma-globulinemii nie stwierdza się zapalenia stawów. Stężenie immunoglobulin IgG w surowicy jest niższe niż 5 g/l, natomiast IgA i IgM może być obniżone lub prawidłowe. Liczba plazmocytów w węzłach chłonnych jest obniżona. W płucach, śledzionie, wątrobie i skórze często obecne są nieserowaciejące ziarniniaki. Upośledzona odporność w przebiegu choroby Hodgkina i sarkoidozy jest następstwem defektu limfocytów T (warunkujących odporność komórkowo-zależną) przy zachowanej czynności limfocytów B. Stężenie immunoglobulin w surowicy jest prawidłowe. Leczenie niedoborów w zakresie odporności humoralnej lub komórkowej. W stanach hipo- lub agamma-giobulinemii należy podawać immunoglobuliny w dawce 0,2-0,3g/kg masy ciała na tydzień. W defektach odporności komórkowo-zależnej skuteczna jest transplantacja fragmentów ludzkiej grasicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>