09
Gru

Utlenianie i synteza kwasow tluszczowych

Porady

Spalanie kwasów tłuszczowych odbywa się głównie w tzw. procesie beta-oksydacji. Jeden obrót procesu beta-oksydacji składa się z pięciu reakcji, w następstwie których odszczepia się l cząsteczka acetylo-CoA i łańcuch kwasu tłuszczowego ulega skróceniu o dwa węgle. Powstały acetylo-CoA ulega spalaniu w cyklu Krebsa do CO2 i wody. Proces beta-oksydacji zachodzi wyłącznie w mitochondriach. Proces syntezy kwasów tłuszczowych zachodzi w cytoplazmie komórkowej. W mitochondriach odbywa się jedynie wydłużanie łańcuchów kwasów tłuszczowych o średniej długości. Proces syntezy kwasów tłuszczowych jest odwróceniem procesu beta-oksydacji z wyjątkiem etapu przekształcenia alfa, beta-nienasyconego acylo-CoA w związek nasycony (proces ten zachodzi tylko w obecności NADPH, powstałego w cyklu pentozowym przemiany glukozy lub w reakcjach katalizowanych przez dehydrogenazę izocytrynianową oraz enzym jabłczanowy). Kwasy tłuszczowe zużytkowane do syntezy trójglicerydów lub innych lipidów mogą być pochodzenia pokarmowego -lub też są wytwarzane z glukozy lub aminokwasów ketogennych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>