22
Lip

Uszkodzenie sluchu wrodzone

Porady

W życiu płodowym człowieka istnieje wiele zagrożeń, które mogą doprowadzać do trwałych uszkodzeń słuchu. Poza konfliktem serologicznym, głuchotę u dziecka mogą wywołać niektóre choroby przebyte przez matkę w okresie ciąży, takie jak różyczka, toksoplazmoza, choroby weneryczne, zatrucia przemysłowe lub przyjmowanie leków o powszechnie znanej ototoksyczności, a także przebycie niektórych chorób przebiegających z uszkodzeniami nerek lub wątroby. Duże znaczenie przypisuje się również urazom mechanicznym, a także narażeniu kobiety w ciąży na hałas czy wibrację. Odrębną postacią wrodzonego uszkodzenia słuchu jest tzw. głuchota dziedziczna, która może być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Istnieje wiele typów głuchoty wrodzonej, a do najczęstszych należy typ Schcibcgo, w którym uszkodzenie słuchu dotyczy komórek zmysłowych narządu Cortiego. Drugi pod względem częstości występowania jest typ Mondiniego, w którym zmiany destrukcyjne dotyczą ślimaka, choć mogą być zachowane tzw. resztki słuchowe. Typ Michela to całkowity zanik ucha wewnętrznego i wreszcie typ Sicbemanna to uszkodzenie przede wszystkim ucha środkowego oraz jamy bębenkowej i jej elementów anatomicznych. Ten ostatni typ, po dokładnej, choć niełatwej diagnostyce audiologicznej i radiologicznej, rokuje pewne nadzieje na poprawienie słuchu drogą operacyjną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>