22
Lis

Usuwanie cial obcych

Porady

Ciałami obcymi w gardle mogą być różne ostre przedmioty, choć najczęściej są to ości ryb lub bardzo małe ostre kości drobiu. Ciała te wbijają się najczęściej w migdałki podniebienne, podstawę języka lub haki podnicbiennc, rzadziej znajdują się w części krtaniowej gardła, wówczas na ogół w zatoce gruszkowatej. Usuwanie wbitego ciała obcego wymaga dobrego znieczulenia powierzchniowego przez rozpylenie 1% lidokainy. Pierwszym etapem postępowania jest dokładne umiejscowienie ciała obcego i określenie jego charakteru. Często nic jest to łatwe, zwłaszcza w przypadkach małych ości, których barwa bardzo utrudnia ich dostrzeżenie. Dobrze jest wówczas ewentualne miejsce lokalizacji zabarwić spirytusowym roztworem pioktaniny, ponieważ na ciemnym tle ość jest lepiej widoczna. Stwierdzone ciało obce usuwa się kleszczykami zawsze pod kontrolą wzroku. Duże ciała obce (np. długopis, widelec, ołówek, odłamek żelaza) wbite w boczną ścianę gardła powinny być usuwane zawsze w warunkach szpitalnych i to z możliwością natychmiastowego dostępu do sali operacyjnej i współpracy z anestezjologiem. Ciała te mogą drążyć do dużych naczyń i po usunięciu doprowadzić do gwałtownych krwotoków. Ciała obce wbite w podstawę języka lub w okolicach zatok gruszkowatych wymagają usuwania w laryngoskopii pośredniej, a niekiedy i w laryngoskopii bezpośredniej, po zaintubowaniu chorego (np. zaklinowany fragment protezy zębowej w zatoce groszkowatej). Często jest to technicznie trudny zabieg wymagający doświadczenia w wykonywaniu czynności widzianych w odwróconym obrazie lusterka laryngologicznego. Podstawową zasadąjest tu przede wszystkim dobre znieczulenie i oświetlenie miejsca, w którym tkwi ciało obce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>