19
Gru

Uklad sprzegajacy

Porady

Układ sprzęgający hepatocytów, zlokalizowany w ergastoplazmie gładkiej, jest niewydolny, przez co dalszy transport bilirubiny do bieguna żółciowego hepatocytów jest zaburzony. W konsekwencji stężenie bilirubiny wolnej we krwi wzrasta. Taki jest częściowo patomcchanizm żółtaczki typu Gil-berta oraz C-igler-Najjara. Warunkuje ona poza tym powstawanie żółtaczki fizjologicznej noworodków (enzymy sprzęgające bilirubinę u noworodków nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte), żółtaczkę po wirusowym zapaleniu wątroby, tzw. żółtaczkę idiopatyczną ciężarnych, żółtaczkę u chorych z przewlekłą niewydolnością krążenia (cardiac jaundice), żółtaczkę obserwowaną po zadziałaniu toksyn bakteryjnych, wirusów i niektórych toksyn chemicznych, lub też po stosowaniu inhibitorów transferazy glukuronylowej (progesteron, witamina K, streptomycyna, chloromycetyna). We wszystkich tych przypadkach żółtaczki nie stwierdza się cech hemolizy, stężenie bilirubiny wolnej w surowicy jest wzmożone, ilość wydalanych z kałem barwników żółciowych spada, w moczu zaś nie stwierdza się obecności tych ostatnich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>