15
Paź

Uklad nerwowy

Porady

Od dawna było wiadomo, że życie zwierząt zależy od stale zmieniających się wpływów otaczającego świata. Pasterze w starożytnej Grecji zauważyli, że dostatnie żywienie owiec umożliwia nie jeden, lecz dwa mioty w ciągu roku. Oestrus u ptaków i zwierząt zależy od przebywania w pomieszczeniu widnym lub zaciemnionym. Wybudzanie zwierząt ze snu zimowego następuje pod wpływem wzrastającej temperatury otoczenia oraz aktywności promieni nadfioletowych. Stan vita minima przechodzi w fazę wzmożonych procesów życiowych. Obserwacje zaczerpnięte z codziennego życia dowodzą, że u kobiet miesiączkujących niezwykle regularnie może nagle zmienić się cykl w następstwie silnego przeżycia psychicznego, bez względu na to, czy jest ono negatywne, czy radosne. Powstało pytanie, w jaki sposób odbywa się rejestrowanie zjawisk nas otaczających, jakimi drogami docierają informacje do ustroju, gdzie są one. rejestrowane, gdzie odbywa się ich przetwarzanie. Nie niniejsze zaciekawienie budziło pytanie, w jaki sposób informacje z otaczającego nas świata powodują wzbudzenie czynności hormonalnych. Pozostawało otwarte i [rapujące zagadnienie, jakie mechanizmy włączają się w momentach nagłych i dramatycznych prób ustrojowych, które określano mianem naporu (stres). Nie ulegało wątpliwości, że rejestracja zjawisk odbywa się za pośrednictwem receptorów układu nerwowego. W chwili obecnej wiemy, że obszarem stykowym między ośrodkowym układem nerwowym a układem wydzielania wewnętrznego jest podwzgórze, z wytwarzanymi w tym obszarze neurohormonami podwzgórza. Przystosowanie człowieka do życia odbywa się w następstwie nierozdzielnie ze sobą powiązanych czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz układu wewnętrznego wydzielania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>