24
Lis

Ubytki zebow

Porady

Na powierzchni zęba mogą być widoczne ubytki w formie ognisk resorpcyjnych. Obserwuje się również zatarcie i nierówności przegród międzyzębowych i międzykorzeniowych. Ma także miejsce zatarcie i rozrzedzenie struktury części gąbczastej. Ze względu na obraz kliniczny zapalenia przyzębia dorosłych można podzielić na łagodne, zaawansowane i powikłane. Łagodne zapalenie przyzębia charakteryzuje się poziomym zanikiem brzegu kostnego wyrostka zębodołowego sięgającym do ‚/3 długości korzenia zęba i równomierną głębokością kieszonek przyzębnych oraz ubytkiem przyczepu łącznotkankowego. Głębokość kieszonek nie przekracza 6 mm. Zaawansowane zapalenie przyzębia cechuje się poziomym zanikiem kości wyrostka zębodołowego przekraczającym V3 długości korzenia zęba i kieszonkami przyzębnymi o równomiernej głębokości przekraczającej 6 mm oraz ubytkiem przyczepu łącznotkankowego. Powikłane zapalenie przyzębia rozpoznaje się w przypadku nierównomiernego zaawansowania procesu chorobowego przy różnych powierzchniach zęba. Stwierdza się kieszonki kostne (pionowe zaniki) i obniżenie przyczepu. Głębokość kieszonek i ubytek przyczepu różnią się przy poszczególnych powierzchniach zęba, a niekiedy nawet przy jednej powierzchni. Często występuje przemieszczanie zębów, rozchwianie 2 lub 3 stopnia oraz ropnie przy-zębne, które pozostawiaj ą przetoki bierne lub czynne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>