24
Gru

Twardzina ukladowa

Porady

Jest to choroba tkanki łącznej. Znamionuje ją uogólnione stwardnienie skóry, która staje się mocno napięta, wygładzona i nie daje się ująć w fałd. Równocześnie z zajęciem skóry rozwijają się rozległe zmiany włókniste w narządach wewnętrznych: przewodzie pokarmowym, sercu, płucach i nerkach. Etiologia jest nieznana. Choroba przebiega powoli, prowadząc do wyniszczenia. Etłopatogeneza choroby pozostaje nie wyjaśniona. Przypuszcza się, iż narastające zwłóknienie wielu układów w sklerodermii związane jest z nadprodukcją kolagenu. W hodowlach tkankowych fibroblastów, pobranych ze skóry chorych na sklerodermłę, stwierdzono nadmierną syntezę kolagenu i glikoproteidów: nie wykazano jednak zaburzeń jakościowych w wytwarzanym kolagenie. Zmiany stwardnieniowe występują wcześnie w drobnych letniczkach i kapilarach, nie wiadomo jednak, czy są one przyczyną, czy też następstwem choroby. Mimo iż u znacznej liczby chorych występują autoprzeciwciała, zaś twardzina może towarzyszyć toczniowi układowemu i zapaleniu skórnomięśniowemu, to jednak nie wiadomo dotąd, czy zaburzenia immunologiczne odgrywają rolę wiodącą w powstaniu i rozwoju choroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>