17
Gru

Tamponada przednia balonikami

Porady

Jest to również odmiana tamponady przedniej, obecnie dość rozpowszechniona i szczególnie zalecana w przypadkach krwawień z dużych powierzchni błony śluzowej. Do wykonania tamponady tego rodzaju służy fabrycznie przygotowany balonik dostosowany kształtem do jamy nosowej. Po wykonaniu rynoskopii przedniej i, jeśli jest to możliwe, po rozpyleniu do jamy nosowej Lignocainum-spray, pod kontrolą wzroku wprowadza się balonik do jamy nosowej po stronie krwawienia. Bardzo często rynoskopia przednia służy jedynie orientacyjnie do oceny warunków anatomicznych jamy nosowej, a balonik wprowadza się „na ślepo” po usunięciu wziernika. Czynność związana z wprowadzeniem balonika jest nieprzyjemna i może być bolesna, czemu w pewnym stopniu zapobiega pokrycie balonika żelem lido-kainowym. Za pomocą strzykawki 20 ml wypełnia się balonik do żądanych rozmiarów. Balonik zaopatrzony jest w cienki przewód z tworzywa (podobnie jak w rurkach intubacyjnych), przez który zostaje wypełniony powietrzem. Wprowadzenie do przewodu „zatyczki” stanowi końcowy etap tamponady, a wystającą część balonika mocuje się przylepcem na grzbietowej części nosa. Po wykonaniu każdej z omówionych tu tamponad przednich należy zawsze jakiś czas odczekać i sprawdzić, czy krew nie ścieka po tylnej ścianie gardła. Poza leczeniem choroby podstawowej, która spowodowała krwawienie, zaleca się podawanie środków uspokajających, a jeśli nie ma przeciwwskazań, także środków przeciwbólowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>