Trójglicerydy tagged posts

11
Gru

Hiperlipoproteinemie wt

Porady

Wzrost stężenia jednej lub kilku frakcji lipoproteinowych w surowicy nazywamy hiperlipoproteinemią, spadek zaś hiperlipoproteinemią. U zdrowego człowieka będącego na czczo frakcja chylomikronów i prebeta-lipoprotein jest niewykrywalna zwykłym badaniem elektroforetycznym. Obecność mętnej lub mlecznej surowicy, pobranej w 14 godzin po spożyciu ostatniego posiłku, dowodzi obecności zwiększonego stężenia trójglicerydów zawartych w prebetalipoproteinach lub we frakcji chylomikronowej. Przez oznaczanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów w surowicy udaje się wykryć prawie 95% wszystkich hiperiipoproteinemii...

Czytaj więcej