kolagen tagged posts

24
Gru

Twardzina ukladowa

Porady

Jest to choroba tkanki łącznej. Znamionuje ją uogólnione stwardnienie skóry, która staje się mocno napięta, wygładzona i nie daje się ująć w fałd. Równocześnie z zajęciem skóry rozwijają się rozległe zmiany włókniste w narządach wewnętrznych: przewodzie pokarmowym, sercu, płucach i nerkach. Etiologia jest nieznana. Choroba przebiega powoli, prowadząc do wyniszczenia. Etłopatogeneza choroby pozostaje nie wyjaśniona. Przypuszcza się, iż narastające zwłóknienie wielu układów w sklerodermii związane jest z nadprodukcją kolagenu. W hodowlach tkankowych fibroblastów, pobranych ze skóry chorych na sklerodermłę, stwierdzono nadmierną syntezę kolagenu i glikoproteidów: nie wykazano jednak zaburzeń jakościowych w wytwarzanym kolagenie...

Czytaj więcej