21
Wrz

Szpiczak mnogi

Porady

Szpiczak mnogi charakteryzuje się rozrostem komórek plazmatycznych produkujących homogenną immunoglo-bulinę (klasy IgA, IgG, IgD) lub jeden rodzaj łańcuchów lekkich. W ostatnim przypadku stwierdza się w moczu obecność białka Bence-Jonesa. Chorobę charakteryzuje niedokrwistość, zwiększona wrażliwość na zakażenie bakteryjne i wirusowe, bóle kostne oraz hiperkalcemia. W stanach zaawansowanych stwierdza się objawy „nerki szpiczakowej”. Wykonanie urografii u takich chorych może być przyczyną nieodwracalnego bezmoczu. Badaniem radiologicznym kości stwierdza się charakterystyczne ogniska osteolityczne. W szpiku liczba plazmocytów przekracza 10% wszystkich komórek jądrzastych. W chorobie Waldenstroma stwierdza się rozrost komórek limfoidalnych mających cechy limfocytów i plazmocytów. W surowicy obecna jest homogenną immunoglobulina klasy IgM. Białko Bence-Jonesa w moczu występuje u 1/10 chorych. Obraz kliniczny zależny jest od własności fizykochemicznych nienormalnej immunoglobuliny i może się przejawiać zespołem Raynauda, zamknięciem naczyń włosowatych przez nienormalne białko wytrącające się pod wpływem zimna (ma ono własności krioglobuliny), wynaczynieniami na siatkówce oka, niedokrwistością hemolityczną, skazą krwotoczną oraz różnymi objawami neurologicznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>