06
Lis

Stwardnienie wlosniczek

Porady

Stwardnienie włośniczek kłębków nerkowych jest elementem uogólnionej: mikroangiopatii. Błona podstawna włośniczek kłębków nerkowych ulega pogrubieniu. Z czasem w obrębie ścian włośniczek nagromadza się znaczna ilość materiału zwyrodniałej błony podstawnej, który formuje się w guzki (stwardnienie guzkowe). Stwardnienie wysiękowe jest zmianą nieswoista, polegająca na gromadzeniu się złogów fibrynoidu między włośniczkami i w świetle torebki Bowmana. Wspomniane zmiany powodują niedokrwienie nerek, upośledzają funkcję filtracyjną błony podstawnej włośniczek kłębków, lub-też całkowicie niszczą kłębki, które zamieniają się w ogniska zeszkliwienia, Wśród objawów dominuje zespół nerczycowy (białkomocz). Z reguły nefropatia cukrzycowa dotyczy chorych wykazujących naczyniopochodne uszkodzenia innych narządów (retinopatia, kardiomiopatia, encefalopatia). Nadciśnienie tętnicze u tych chorych przebiega z niskim poziomem reniny we krwi. Do zmian toczących się w kłębkach dołącza się często od-miedniczkowe zapalenie nerek, powikłane nierzadko martwicą brodawek nerkowych. Jej powstanie ułatwia współistnienie w brodawkach nerkowych zmian naczyniowych i infekcji. Rozwój nefropatii cukrzycowej zazwyczaj obniża zapotrzebowanie na insulinę: podwyższenie progu nerkowego prowadzi do aglukozurii, nawet przy wysokich glikemiach. Mocznica jest powodem zgonu 22% chorych na cukrzycę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>