14
Cze

Stany przedrakowe i nowotwory

Porady

Za najczęstsze stany przedrakowe błony śluzowej jamy ustnej uważane są: Icukoplakia, brodawczaki, przewlekłe owrzodzenia nieswoiste. Leukoplakia -jest najczęstszą chorobą zaliczaną do tzw. stanów przedrakowych. Może ona przebiegać bezobjawowo, niekiedy jednak występuje samoistny ból okolicy objętej wykwitem, pieczenie, szczególnie przy spożywaniu pokarmów z ostrymi, kwaśnymi przyprawami, mrowienie, suchość lub nadmierne wydzielanie śliny i zmieniona wrażliwość błony śluzowej. Schorzenie to może dotyczyć różnych okolic jamy ustnej, lecz najczęściej obejmuje policzki, język, podniebienie, dolną wargę, okolicę podjęzykową i wyrostki zębodołowe. Początkowy obraz kliniczny leukoplakii wskazuje na jednolite zmniejszenie przejrzystości nabłonka, zmętnienie i opalescencję powierzchni błony śluzowej. W tym pierwszym okresie w trakcie badania zmiany w sposób niewidoczny przechodzą w nic zmienione otoczenie. Niekiedy jest to jedna plama lub wykwit złożony z kilku białych plam, poprzedzielanych wąskimi rowkami prawidłowego nabłonka. W późniejszym okresie powstają pojedyncze lub wielokrotne zmiany, różnych rozmiarów i kształtów, często poprzecinane nieregularnymi bruzdami. Wykwity są gładkie, lecz wyniesione w stosunku do sąsiadującej błony śluzowej: ich granice niekiedy są wyraźne i dość równe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>