09
Cze

Specyfikacja nowotworow

Porady

W miarę zaawansowania dochodzi do zlewania się poszczególnych wykwitów, do ich pogrubienia i do obwodowego rozszerzania: powstaje rąbek Schwimmera – obwódka rumieniowa, bolesne pęknięcia, nadżerki, rozrost brodawkowaty błony śluzowej, szorstkość, chropowatość powierzchni, nacieczenia i stwardnienie podłoża wykwitów. Obraz kliniczny jest nieco odmienny w różnych okolicach jamy ustnej. Na błonie śluzowej policzków zmiany zwykle rozciągają się do kąta ust, są wykwitami podobnymi do prostokąta lub trójkąta, złożonymi z wielu pól różnej wielkości, po-oddzielanych od siebie wąskimi bruzdami zdrowego nabłonka: może to nadawać wygląd powierzchni pokratkowanej. Niekiedy zmiany są w postaci wąskiego pasa znajdującego się wzdłuż linii zwarcia zębów, w tzw. linea alba. Ten ostatni obraz kliniczny można łączyć z działaniem urazu mechanicznego. Na wardze występuj ą małe, podłużne, smugowa-te ogniska, przebiegające równolegle do jej podłużnej osi. Często cała powierzchnia wargi jest pokryta nieprzejrzystym nabłonkiem. Wykwity na języku obejmują w sposób jednolity całą powierzchnię grzbietową, która jest pokryta szarobiałym, wyniosłym nabłonkiem, zwykle dość ostro odgraniczonym od sąsiadującej błony śluzowej. Zmiany na podniebieniu, głównie twardym, pokrywają całąjego powierzchnię. Jest ono biało zabarwione, z powierzchnią nieznacznie pomarszczoną lub pobruzdowaną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>