12
Lis

Rytm diurezy

Porady

Dobowy rytm diurezy ulega zaburzeniu w związku ze zwiększeniem się ilości moczu nocnego. Mocz jest wodo-jasny, jego molalność waha się ok. 285 —300 mmol/kg wody, a gęstość względna ok. 1,010. Ilość dobowa początkowo przekraczająca 2 l, w schyłkowym okresie spada poniżej litra. Nasilenie białkomoczu zależy od choroby podstawowej. Osad jest zazwyczaj niewielki, cechuje go obecność grubych, krótkich, woskowych wałeczków niewydolności nerek. Badanie krwi wykrywa niedokrwistość normobarwliwą, niekiedy łeukocytozę i trombocytopenię oraz trombocytopatię, wiodące do skazy krwotocznej. Poziomy związków azotowych (kreatyniny, mocznika, azotu niebiałkowego, kwasu moczowego), fenoli, fosforanów nieorganicznych, a w przypadkach z oligurią często i potasu —.są podwyższone, wapnia — obniżony. Stwierdza się objawy kwasicy metabolicznej (niski poziom wodorowęglanów osocza oraz spadek pH krwi). W przypadkach nieodpowiednio leczonych występują zaburzenia gospodarki elektrolitowej i wodnej w postaci obrzęków, przesięków lub odwrotnie — odwodnienia. Badanie radiologiczne wykrywa zmiany kostne zależne od wtórnej nadczynności przy-tarczyc i niedoboru 1,25(OH)JD3 (osteodystrophia uraemica). W tkankach miękkich mogą powstawać ektopowe ogniska wapnienia, a w płucach zmiany typowe dla „mocznicowego ich zapalenia”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>