23
Gru

Rozwoj czaszki

Porady

Rozwój osobniczy czaszki ludzkiej wyraźnie wskazuje na to, że zatoki przynosowe spełniają również rolę konstrukcyjną w całym układzie pneumatycznym. Podczas gdy część mózgowa czaszki powiększa jedynie swą objętość, część twarzowa kształtuje się na skutek rozwoju układu pokarmowego i oddechowego. Aby jednak część twarzowa mogła „nadążyć” za częścią mózgową, potrzebne jest albo tworzenie się nowej kości, albo powstawanie „pustych” przestrzeni, czyli zatok. W ten sposób rola konstrukcyjna zatok przynosowych jest ściśle związana z ich znaczeniem amortyzacyjnym. Jak wiadomo, sprężystość ciał odgrywa w mechanice bardzo duże znaczenie podczas występowania zjawisk amortyzacji. Można to także odnieść bez zastrzeżeń do mechaniki urazów twarzoczaszki. Siła urazu oraz powstające siły składowe doprowadzają do ugięcia ścian kostnych układu pneumatycznego powodując opóźnienie spadku prędkości siły niszczącej, a tym samym stratę energii. Połączenie w części twarzowej wielu delikatnych elementów kostnych wydaje się być oparte na pewnych założeniach zgodnych z podstawowymi zasadami mechaniki. Cały pneumatyczny układ twarzoczaszki stanowi więc takie rozwiązanie, które zapewnia bardzo znaczną wytrzymałość mechaniczną przy minimalnym zużyciu materiału niezbędnego do takiej konstrukcji. Założenia te. znane w mechanice jako zasada Cullmana, są powszechnie i szeroko stosowane w postaci tzw. przestrzennych układów kratowych. Przykładem kratownic mogą być żebrowania wielkich hal produkcyjnych, mostów czy konstrukcji lotniczych, w których pewne elementy, jak np. płaty nośne, są poddawane podczas lotu bardzo znacznym obciążeniom statycznym i dynamicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>