14
Wrz

Rozpoznanie zapalenia tetnic

Porady

W rozpoznaniu pomaga biopsja skóry i mięśni, zwłaszcza jeżeli uda się pobrać wycinek z miejsca, w którym występują guzki wokół naczyń. W różnicowaniu należy uwzględnić inne kolagenozy, choroby zapalne tętnic i chorobę reumatoidalną. Przebieg choroby jest postępujący. Śmierć przychodzi w 2—6 lat po wystąpieniu pierwszych objawów. Chorzy giną z powodu mocznicy, krwotoków mózgowych lub brzusznych, niewydolności krążenia, wyniszczenia. Leczenie. Kortykosteroidy w dużych dawkach (Encorton 60 mg/dobę) są lekiem z wyboru. Przy pierwszym podaniu prowadzą zwykle do natychmiastowej poprawy i remisji, jednakże wyniki następnych kuracji nie są już tak dobre, ponadto nie zapobiegają postępowi zmian w tętnicach. Przewlekłe utrzymanie stosunkowo wysokich dawek steroidów napotyka zwykle trudności ze względu na objawy uboczne. W niektórych przypadkach pomocne jest stosowanie steroidów z Imuranem. U około połowy chorych występują zmiany w tętnicach wieńcowych. Dają one obraz przewlekłej niewydolności wieńcowej, bez zawału serca. Zajęcie tętnic brzusznych wiedzie do wystąpienia ostrej martwicy trzustki, zawału lub zgorzeli jelit, zawału śledziony lub krwawiących wrzodów żołądka. Wbrew nazwie choroby rzadko udaje się wykazać guzki podskórne w przebiegu tętnic obwodowych. W badaniach pomocniczych stwierdza się przyspieszenie OB, białkomocz z erytrocyturią, we krwi — leukocytozę z granulocytozą i niekiedy eozynofilie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>