08
Lis

Rozlane zapalenie nerek

Porady

Przewlekłe rozlane kłębkowe zapalenie nerek (p.z.n.) jest chorobą, w której pierwotne, zazwyczaj immunologiczne, uszkodzenie kłębków nerkowych doprowadza do powstania w nich zmian objawiających się białkomoczem i krwinkomoczem, a prowadzących zazwyczaj do przewlekłego, postępującego niszczenia nefronów. Etiologia p.z.n. nie jest całkowicie wyjaśniona. Zdaniem jednych jest to choroba pierwotnie przewlekła, nie związana z ostrym kłębkowym zapaleniem nerek, wg innych — stanowi ona zejście tego ostatniego, często przebiegającego subklinicznie. Ostatnio przeważa pogląd, że ostre zapalenia występujące w czasie epidemii kończą się zazwyczaj wyleczeniem, natomiast sporadyczne często nie wygasa i po dłuższym lub krótszym okresie subklinicznym prowadzi do postępującego niszczenia miąższu nerkowego. Etiologia mezangio-kapilarnego zapalenia ma tło immunologiczne. Zapalenie błoniaste uważa się za odczyn nerek na osadzające się lub powstające w kłębkach kompleksy antygen-przeciw-ciało, przy czym natura antygenu może być w poszczególnych przypadkach zupełnie różna. Pod obrazem klinicznym p.z.n może przebiegać zapalenie nerek określane przez morfologów jako mezangialne, rozrostowe, mezangło-kapilarne, błoniaste lub jako zapalenie lub stwardnienie ogniskowe. Ponieważ wszystkie te procesy wiodą do niszczenia nefronów, dochodzi w końcu do stanu opisywanego pod nazwą zapalenia zanikowego lub marskości pozapalnej nerek. Nie podobna już wówczas rozpoznać rodzaju zmian, które doprowadziły do zwłóknienia, zeszkliwienia i/lub zaniku nefronów. Uszkodzenie błony sączącej kłębków prowadzi do krwinkomoczu i białkomoczu. Gdy dobowa utrata białka przekroczy możliwości wyrównawcze ustroju, rozwija się zespół nerczycowy. Wraz z ubytkiem nefronów powstają zaburzenia wewnątrzwydzielniczej i wydalniczej czynności nerek, wiodące do przewlekłej mocznicy. Jednocześnie uruchamiają się mechanizmy adaptacyjne, modyfikujące czynność nie tylko nerek, ale i innych narządów ustroju (np. wtórna nadczynność przytarczyc).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>