15
Paź

Rola watroby w przemianie trojglicerydow

Porady

Wątroba uczestniczy w przemianie trójglicerydów, wpływając na proces ich re-sorpcji w przewodzie pokarmowym (za pośrednictwem kwasów żółciowych) lub biorąc aktywny udział w ich syntezie. Kwasy tłuszczowe użyte do isyntezy trójglicerydów w wątrobie mogą być wynikiem przemiany glukozy lub aminokwasów lub też pochodzić z wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) surowicy. Indukowana pod wpływem węglowodanów lub WKT synteza trójglicerydów znajduje swoje odbicie w lipidogmmie surowicy pod postacią wzrostu frakcji prebetalipoprotein. Endogenne trójglicerydy syntetyzowane przez wątrobę transportowane są bowiem we krwi przez tę frakcję lipoproteinową. Nadmierny napływ WKT do wątroby może być przyczyną opisanej już ketozy (przy braku dostatecznej utylizacji węglowodanów) lub też nadmiernego gromadzenia się trójglicerydów w hepatocytach z powodu nienadążenia syntezy białka nośnikowego prebeta-lipoprotein. Prowadzi to do stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie wątroby może być również następstwem: a) syntezy patologicznej apolipoproteiny, b) zaburzonej syntezy lipoprotein z apolipoprotein i lipidów, c) zaburzonej syntezy fosfolipidów (przy niedoborze metioniny, choliny, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy B6, kwasu pantotenowego) i estrów cholesterolowych, wchodzących w skład prebeta-lipoprotein lub d) zaburzonego wydalania powstałych lipoprotein z hepatocytów do krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>