17
Lis

Przemiana zasad purynowych

Porady

Do zasad purynowych należą: adenina, guanina, hipoksantyna oraz ksantyna. Adenina ł guanina, łącząc się z rybozą lub dezoksyrybozą oraz z kwasem fosforowym, tworzą nukleotydy. Te ostatnie są jednostkami strukturalnymi kwasów nukleinowych, odgrywających podstawową rolę w kodowaniu informacji genetycznej zawartej w jądrze komórkowym. Ponadto wchodzą w skład ważnych koenzymów (FAD, NAD, NADP). Pochodne nukleotydów (ATP) uczestniczą w procesach fosforylacji. W końcu pochodna kwasu adenylowego, tj. cykliczny 3,5-adenozynoraonofosforan, odgrywa istotną rolę w przetwarzaniu bodźców hormonalnych na efekty biologiczne w komórkach docelowych. Biosynteza zasad :purynowych jest procesem bardzo złożonym. Na ryć. XI-20 przedstawiono tylko te etapy, które posiadają istotne znaczenie dla zrozumienia stanów chorobowych spotykanych w klinice. Kluczowymi etapami purynogenezy de novo jest powstawanie pirofosforylorybozylofosforarm (PP—R—P) oraz 5-fosforybozyloami-ny (5—P—R—A). W reakcjach powstawania wymienionych metabolitów udział biorą syntetaza PP—R—P lub amidotransfera-za 5—P—R—A. Oprócz syntezy de novo istnieje możliwość reutylizacji adeniny, hipoksantyny i guaniny w procesie powstawania nukleotydów purynowych. W procesie reutylizacji uczestniczą trzy ważne enzymy: fosforybozylotransferaza adeninowa, fosforybozylotransferaza hipo-ksantynoadeninowa oraz kinaza adenozyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>