10
Lis

Przebieg niewydolnosci nerek

Porady

Początek o.n.n.n. jest zazwyczaj zamaskowany objawami choroby podstawowej i jedynym zwiastunem upośledzenia czynności nerek jest wówczas oliguria. Po paru dniach jej trwania pojawiają się szybko nasilające się objawy ostrej mocznicy. Chorzy stają się apatyczni lub pobudzeni, tracą łaknienie. Występują nudności i wymioty, a w razie przewodnienia — nadciśnienie, bóle głowy i drgawki. Stan ogólny jest ciężki. Przedmiotowo stwierdza się objawy przewodnienia oraz kwasiczy oddech Kussmaula. Może pojawić się nadciśnienie, obrzęk płuc, mocznicowe zapalenie osierdzia i hiperkaliemia doprowadzająca do niemiaro-ości z bradykardią, a nawet do zatrzymania czynności serca. Często stwierdza się objawy mocznicowego nieżytu jamy ustnej, a niekiedy zapalenie ślinianek, zwłaszcza przyusznych. Ilość moczu jest wybitnie zmniejszona, stwierdza się w nim obecność białka, wałeczków i krwinek białych, rzadziej czerwonych. Poziom we krwi kreatyniny, mocznika, azotu niebiałkowe-go, .kwasu moczowego, związków fenolowych, fosforanów i potasu wzrasta, wapnia i wodorowęglanów — maleje. Hiperkaliemii przekraczającej 7 mmol/1 towarzyszą charakterystyczne zmiany elektrokardiograficzne, polegające na symetrycznym podwyższeniu i zaostrzeniu załamka T, obniżeniu OS—T, a następnie i R, pogłębieniu S, wydłużeniu P—R, zniknięciu P, tak że w końcu krzywa ekg przybiera wygląd sinusoidy. We krwi obwodowej stwierdza się spadek liczby krwinek czerwonych, a wzrost białych. Mogą pojawić się objawy skazy krwotocznej, wywołanej niedoborem trzeciego czynnika płytkowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>