10
Gru

Badanie podmiotowe

Porady

Należy zwrócić uwagę na przebyte choroby zakaźne wieku dziecięcego, które mogą wywołać odbiorcze upośledzenie słuchu. Ponadto należy zwracać uwagę na. rodzaj upośledzenia słuchu, tzn. jak jest słyszana i rozumiana mowa. W przewodzeniowych uszkodzeniach słuchu istnieje dobra słyszalność mowy przez telefon, co zapewnia przewodnictwo kostne. Jeśli upośledzeniom słuchu towarzyszą szumy, gwizdy, piski, może to przemawiać za uszkodzeniem odbiorczym, ale także za stanem zapalnym trąbek słuchowych. W wywiadach trzeba oczywiście uwzględnić podstawowe dane, m.in. takie jak wiek chorego (naturalne starzenie się narządu słuchu), płeć, zawód. Należy określić, czy upośledzenie słuchu wystąpiło nagle, choć może to być także ostry uraz akustyczny...

Czytaj więcej
09
Gru

Utlenianie i synteza kwasow tluszczowych

Porady

Spalanie kwasów tłuszczowych odbywa się głównie w tzw. procesie beta-oksydacji. Jeden obrót procesu beta-oksydacji składa się z pięciu reakcji, w następstwie których odszczepia się l cząsteczka acetylo-CoA i łańcuch kwasu tłuszczowego ulega skróceniu o dwa węgle. Powstały acetylo-CoA ulega spalaniu w cyklu Krebsa do CO2 i wody. Proces beta-oksydacji zachodzi wyłącznie w mitochondriach. Proces syntezy kwasów tłuszczowych zachodzi w cytoplazmie komórkowej. W mitochondriach odbywa się jedynie wydłużanie łańcuchów kwasów tłuszczowych o średniej długości...

Czytaj więcej
09
Gru

Tamponada przednia

Porady

Najprostszym sposobem opanowania krwawienia, jednak nie zawsze skutecznym, jest ucisk skrzydeł nosa w miejscu przejścia części miękkich w rusztowanie kostne. Najczęściej jednak krwotoki z nosa opanowuje się klasyczną tamponada przednią. Przed przystąpieniem do zabiegu należy zawsze ustalić, z którego przewodu zaczęło się krwawienie, a następnie należy dokładnie usunąć z jamy nosowej skrzepy krwi, polecając choremu wydmuchać je przez nos. Wykonanie tej prostej czynności ułatwia obejrzenie miejsca krwawiącego, a przede wszystkim umożliwia prawidłowe wykonanie zabiegu. Po wykonaniu rynoskopii przedniej chwyta się pincetą długi seton z gazy w pewnej odległości od końca i warstwami układa się go, silnie upychając, od dna jamy nosowej ku górze...

Czytaj więcej
08
Gru

Leczenie dietetyczne

Porady

Leczenie dietetyczne straciło wiele na znaczeniu z chwilą wprowadzenia leków urykozurycznych. Zresztą stosowanie niesmacznej diety ubogopurynowej tylko w niedużym stopniu wpływa na stężenie kwasu moczowego we krwi. Przy sprawnie działających nerkach poleca się normalną dietę z dużą zawartością jarzyn i owoców. Bardzo szkodliwe jest przekarmianie chorych. Odchudzanie chorych na dnę powinno być przeprowadzone w szpitalu, głodzenie bowiem może być przyczyną napadu dny (wywołanego kwasicą ketonowa). Zapobieganie napadom dny polega na unikaniu stresów psychicznych i fizycznych na nieprzekarmianiu chorych oraz na unikaniu napojów alkoholowych...

Czytaj więcej
07
Gru

Witamina A

Porady

Witamina A jest alkoholem (retinol), powstającym najczęściej z rozpadu beta-karo-term. Aldehyd witaminy A określany jest jako retinol lub witamina Alf natomiast 3-dehydroretinol jako witamina A2. Konwersja karotenów (będących prowitaminami witaminy A) do witaminy A zachodzi w nabłonku jelitowym i w wątrobie i wymaga obecności cynku. Witamina A jest istotnym składnikiem barwnika wzrokowego (czerwieni wzrokowej w pręcikach i czopkach siatkówki), warunkuje integralność błon komórkowych i struktur sub-komórkowych, jest niezbędna dla utrzymania struktury i czynności komórek nabłonkowych oraz nabłonka wydzielniczego gruczołów egzokrynnych i stanowi niezbędny czynnik wzrostowy. Witamina A podana w dużych dawkach powoduje uszkodzenie błon lizosomalnych...

Czytaj więcej
07
Gru

Audiometry dane ogolne

Porady

Audiometr jest urządzeniem elektroakustycznym, które generuje sygnały powtarzalne pod względem jakościowym i ilościowym. Sygnały te, o ściśle określonych parametrach, przekazywane są do narządu słuchu człowieka za pomocą słuchawek i odbierane są jako wrażenie dźwiękowe. Narząd słuchu jest więc testowany tonami o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Zakres częstotliwości objętych pomiarem wynosi najczęściej od 125 do 8000 Hz. Regulacja częstotliwości dokonywana jest skokowo za pomocą dźwigni częstotliwości. Dźwignią natężenia dźwięku można zmieniać jego wartość w zakresie od 10 dB do 90-100 dB. Regulacja natężenia dźwięku może być płynna lub skokowa, co zależy od typu aparatu...

Czytaj więcej
02
Gru

Przewlekly zanikowy niezyt

Porady

Ozena charakteryzuje się zmianami zanikowymi błony śluzowej, a także tkanki chrzestnej i kostnej oraz cuchnącymi strupami, tworzącymi w zaawansowanym okresie choroby „odlewy” ścian jam nosowych. Choroba występuje przeważnie u osób żyjących w złych warunkach bytowych. Częściej chorują kobiety w wieku 15-25 lat. Przyczyna ozeny nie jest ostatecznie wyjaśniona. Istnieje wiele hipotez, które powstanie choroby wiążą z: niedoborem żelaza, hipowitaminozą A, B, D, zaburzeniami wydzielania hormonów płciowych, przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Wymieniane jest także tło alergiczne i bakteryjne. W początkowym okresie choroby występuje cuchnienie z nosa...

Czytaj więcej
02
Gru

Inhalacje

Porady

Przez inhalacje rozumieć należy oddychanie powietrzem, w którym zostały rozdrobnione cząsteczki różnych związków stanowiących leki. Biorąc pod uwagę, że powierzchnia układu oddechowego wynosi ok. 90-100 m2, inhalacje porównać można do dożylnego podawania leków, co odnosi się szczególnie do substancji, których zdolność wchłaniania w pęcherzykach płucnych jest powszechnie znana. Najbardziej racjonalną metodą przygotowania substancji leczniczych do inhalacji jest rozdrabnianie leku za pomocą ultradźwięków, w przeciwieństwie do tzw. inhalatorów kieszonkowych z dyszami o stosunkowo dużych przekrojach lub inhalatorów elektrycznych, w których leki pod wpływem wysokiej temperatury wrzenia ulegają inaktywacji...

Czytaj więcej
01
Gru

Rozpoznanie niedoboru

Porady

Rozpoznanie choroby jest łatwe na podstawie typowego obrazu klinicznego, radiologicznego kości oraz oznaczania stężenia 25-OH-D3 w surowicy (spadek stężenia poniżej 25 nmol/1 — 10 ng/ml). W rozpoznaniu różnicowym należy wyłączyć istnienie krzywicy uwarunkowanej pierwotną utratą fosforanów przez nerki (zespół Fanconiego w przebiegu cystynozy, tyrozynozy, choroby Wilsona, gałaktozemii i fruktozemii, hipofosfatemia dziedzicząca się genem płciowym, hipofosfatemie oporne na wit. D przebiegające z hiperglicynurią i(lub) glukozurią, kwasice cewkowe, zespół Lowego) lub wrodzonym defektem biosyntezy osteoidu (dysostoza przebiegająca z hipofosfatazemią), jak również chorobę Pageta, szpiczak mnogi oraz odwapnienie kośćca występujące w nadczynności tarczycy i nadnerczy...

Czytaj więcej
24
Lis

Ubytki zebow

Porady

Na powierzchni zęba mogą być widoczne ubytki w formie ognisk resorpcyjnych. Obserwuje się również zatarcie i nierówności przegród międzyzębowych i międzykorzeniowych. Ma także miejsce zatarcie i rozrzedzenie struktury części gąbczastej. Ze względu na obraz kliniczny zapalenia przyzębia dorosłych można podzielić na łagodne, zaawansowane i powikłane. Łagodne zapalenie przyzębia charakteryzuje się poziomym zanikiem brzegu kostnego wyrostka zębodołowego sięgającym do ‚/3 długości korzenia zęba i równomierną głębokością kieszonek przyzębnych oraz ubytkiem przyczepu łącznotkankowego. Głębokość kieszonek nie przekracza 6 mm...

Czytaj więcej
24
Lis

Zaburzenia psychiczne

Porady

Zaburzenia psychiczne zwalcza się promazyną, bezsenność — krótko działającymi barbituranami, nudności i wymioty preparatami prometazyny lub chlorpromazyny, biegunki — chlorowodorkiem difenoksylatu (Reasec). Drżenie metaboliczne, neuropatia mocznicowa, świąd skóry, zapalenie osierdzia i skaza krwotoczna wymagają leczenia’ dializami lub przeszczepieniem obcej nerki. Niedokrwistość zwalcza się przetoczeniami krwi, lecz jedynie wówczas, gdy jest ona przyczyną niepokojących objawów. Z reguły stosuje się je przy spadku poziomu hemoglobiny we krwi poniżej 80 g/l. W przypadkach, w których postępowanie dietetyczno-zachowawcze zawiodło, stosuje się dializoterapię lub przeszczepia obcą nerkę...

Czytaj więcej
23
Lis

Operacja

Porady

Dla przeciwdziałania tego rodzaju zmianom w okresie okołooperacyjnym obowiązuje specjalne postępowanie diabetologiczne. Polega ono na bardzo szczegółowym diagnostycznym i leczniczym przygotowaniu chorego do operacji (ocena stanu układu krążenia, oddechowego, wydolności nerek). W dniu operacji i przez 1-3 dni po zabiegu podaje się 2-3 x 750 ml 10% glukozy (co 12 lub 8 godzin). Przed każdą infuzją wstrzykuje się odpowiednią dawkę insuliny krystalicznej. W dniu zabiegu operacyjnego należy podać 75% uprzedniego, dobowego zapotrzebowania na insulinę, dostosowanego do aktualnej glikemii i ilości glukozy utraconej z moczem. Ciąża: sytuacja ta stwarza wiele trudności klinicznych...

Czytaj więcej
22
Lis

Usuwanie cial obcych

Porady

Ciałami obcymi w gardle mogą być różne ostre przedmioty, choć najczęściej są to ości ryb lub bardzo małe ostre kości drobiu. Ciała te wbijają się najczęściej w migdałki podniebienne, podstawę języka lub haki podnicbiennc, rzadziej znajdują się w części krtaniowej gardła, wówczas na ogół w zatoce gruszkowatej. Usuwanie wbitego ciała obcego wymaga dobrego znieczulenia powierzchniowego przez rozpylenie 1% lidokainy. Pierwszym etapem postępowania jest dokładne umiejscowienie ciała obcego i określenie jego charakteru. Często nic jest to łatwe, zwłaszcza w przypadkach małych ości, których barwa bardzo utrudnia ich dostrzeżenie. Dobrze jest wówczas ewentualne miejsce lokalizacji zabarwić spirytusowym roztworem pioktaniny, ponieważ na ciemnym tle ość jest lepiej widoczna...

Czytaj więcej