04
Lip

Komorki LE

Porady

Przeciwciała przeciwjądrowe wiodą też do powstania charakterystycznych komórek LE. Można je wykazać podczas krótkotrwałej inkubacji zawiesiny leukocytów krwi obwodowej, uszkodzonych przez mieszanie szklaną pałeczką. Dochodzi wówczas do reakcji przeciwciał przecłwjądrowych z uszkodzonymi fragmentami jąder, a powstałe kompleksy pochłonięte zostają przez granulocyty obojętnochłonne. Komórki LE to zatem neutrofile, które w cytoplazmie swojej zawierają duże, purpurowe wtręty, przemieszczające jądro. Komórki LE wykazuje się nieco rzadziej niż przeciwciała przeciwjądrowe: badanie należy wykonać kilkakrotnie. U około 15—20% chorych na toczeń układowy wypadają pozytywnie także testy na czynnik reumatoidalny oraz odczyny kiłowe (fałszywie dodatnie)...

Czytaj więcej
03
Lip

Makroangiopatia cukrzykowa

Porady

Obserwacje anatomopatologiczne wykazały, że u zmarłych na cukrzycę częstość występowania miażdżycy była około 2-3 razy większa, aniżeli u osób bez cukrzycy w tym samym wieku. W 2/3 przypadków ujawniła się ona jako przewlekła choroba wieńcowa, zawał serca lub miażdżyca tętnic mózgowych. Występowała tak samo często u kobiet, jak i mężczyzn. Częstość i nasilenie miażdżycy zależne są od czasu trwania cukrzycy. Choroba wieńcowa i zawał serca, u chorych z cukrzycą, charakteryzują się około 2 razy większą śmiertelnością niż u chorych bez cukrzycy. Wskutek neuropatii nerwów sympatycznych serca, przewodzących bodźce czuciowe od serca, bóle wieńcowe mogą być nietypowe, a zawał serca niekiedy przebiega bez bólów. Stopa cukrzycowa...

Czytaj więcej
21
Cze

Czyrak

Porady

Czyrak przedsionka nosa jest ropnym zapaleniem mieszka włosa lub gruczołu łojowego i powstaje najczęściej wskutek mechanicznego mikrourazu w przedsionku jamy nosowej. Może prowadzić do groźnych powikłań wewnątrzczaszkowych, szerzących się przez naczynia żylne nie mające zastawek, a następnie żyłą oczną aż do zatoki jamistej. Czyrak przedsionka nosa jest chorobą bakteryjną o etiologii gronkowcowej. Rozwija się często na podłożu powierzchownych zmian zapalnych przydatków skóry, w przebiegu wyprysku przedsionka nosa lub ograniczonego zapalenia mieszka włosa. Czynnikami usposabiającymi są: cukrzyca, choroby przemiany materii, zaburzenia hormonalne. Pierwszymi objawami są: ból i ograniczone zaczerwienienie skóry przedsionka nosa. Następnie dolegliwości nasilają się i ból obejmuje nasadę nosa...

Czytaj więcej
20
Cze

Plukanie zatok przynosowych

Porady

Płukanie zatok sposobem Proetza teoretycznie zapewnia możliwość przepłukiwania wszystkich zatok, w tym także zatok sitowych. Zasada przepłukiwania zatok omawianym sposobem polega na naprzemiennym wytwarzaniu podciśnienia i nadciśnienia w układzie pneumatycznym nosa i zatok przynosowych, co doprowadza do odessania treści patologicznej z zatok, a jednocześnie umożliwia wprowadzenie w to miejsce odpowiedniego roztworu jakiegoś leku. Sposób przepłukiwania fest następujący. Obustronnie do przewodów nosowych środkowego i górnego zakłada się sączki nasycone 0,5-1% efedryną lub roztworem l : 1000 adrenaliny. Po ok. 5 minutach sączki należy usunąć. Przed zabiegiem w strzykawce 20 ml należy przygotować roztwór leku, którym zamierza się przepłukać zatoki. Można stosować także inne leki, np...

Czytaj więcej
19
Cze

Utrata przytomnosci

Porady

Jeśli zawrotom towarzyszy utrata przytomności lub bóle głowy, wskazuje to na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Jak długo trwają napady zawrotów? Jeśli kilkanaście sekund – może to być przetoka do błędnika w zapaleniach ucha środkowego. Jeśli kilka godzin – można podejrzewać zespół menierowski. Należy zwrócić uwagę na przyjmowanie leków ototoksycznych, takich jak: gentamycyna, streptomycyna, salicylany, kanamycyna, które uszkadzają ucho wewnętrzne. Trzeba zapytać o przebyte urazy głowy, które mogą powodować zarówno zawroty głowy, jak i upośledzenie słuchu...

Czytaj więcej
18
Cze

Ostramocznica pozanerkowa

Porady

Jest to zespół chorobowy powstający w wyniku mechanicznego zatkania dróg odpływu moczu powodującego trwałą lub przerywaną oligurię /anurię. Etiologia. Do najważniejszych przyczyn o.m.m. należy zatkanie obu moczowodów lub moczowodu jedynej czynnej nerki złogami mineralnymi, skrzepami krwi lub przez ucisk z zewnątrz. Zespół może być następstwem błędów w sztuce lekarskiej, np. przecięcia lub podwiązania moczowodów. Patogeneza i patofizjologia. Zatkanie dróg odpływu moczu prowadzi do retencji w ustroju produktów przemiany materii, natomiast przez dłuższy czas nie wpływa ujemnie na czynność wewnątrz-wydzielniczą nerek. Jeśli chorobie podstawowej nie towarzyszy zwiększenie katabolizmu ustroju — stan chorego przez długi czas może być dobry, a objawy mocznicy narastają powoli...

Czytaj więcej
17
Cze

witamina B

Porady

Kompleks witamin B. Początkowo witaminę B określano jako czynnik przeciw chorobie beri-beri, jednak z tego samego wyciągu wątroby, drożdży i łusek ryżu, który wykazywał właściwości antyberiberi, wyodrębniono jeszcze 9 innych substancji biologicznie czynnych. Niektóre z nich oznaczono literami alfabetu, np. ryboflawinę — G, biotynę – H, ale obecnie złączono je we wspólną grupę jako kompleks witamin B, nie dlatego, że są podobne chemicznie, lecz dlatego, że występują wspólnie. Poszczególne substancje zaliczane do kompleksu witamin grupy B mają swoje odrębne nazwy chemiczne. Tiamina (witamina bi). Związek ten, wyodrębniony jako pierwszy z grupy B, zapobiega chorobie beri-beri. Jest to biała, krystaliczna substancja mająca zapach drożdży, występująca w małych ilościach w rozmaitych pokarmach...

Czytaj więcej
16
Cze

Diety chorych z mocznica

Porady

Dieta chorych z mocznicą powinna uwzględniać aktualny stan wydolności nerek. Głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej kaloryczności diety oraz pokrycie zapotrzebowania na witaminy i aminokwasy egzogenne oraz histydynę. Ilość produktów azotowych dostosowuje się do możliwości wydalniczych chorego. Nie należy przy tym dążyć do utrzymania prawidłowego poziomu mocznika we krwi kosztem ograniczeń dietetycznych. Dolegliwości mocznicowe pojawiają się zazwyczaj dopiero wówczas, gdy przekracza on 30 mmoi/l. Dlatego chory z niewydolnością nerek przez długi czas dobrze toleruje dietę zawierającą 40 g pełnowartościowego białka na dobę...

Czytaj więcej
15
Cze

Choroby tkanki lacznej

Porady

Pojęcie kolagenoz wprowadzone zostało w 1941 r. przez Klemperera dla określenia grupy chorób o dużej różnorodności obrazów klinicznych, których wspólną cechą w obrazie histopatologicznym jest martwica włóknikowa tkanki łącznej. Do klasycznych kolagenoz należą: toczeń rumieniowaty trzewny, zapalenie guzkowe tętnic, zapalenie skórnomięśniowe i twardzina układowa. Często zalicza się do nich także: chorobę reumatyczną, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Sjógrena, zespół Wegenera, chorobę Takayashu. Etiologia kolagenoz jest nie znana. Dużą rolę przypisuje się mechanizmowi immunologicznemu, na co wskazuje łatwość tworzenia przez chorych przeciwciał, zwłaszcza przeciwko własnym tkankom. Mechanizm autoimmunizacyjny może być uruchomiony przez liczne leki, wirusy oraz bakterie...

Czytaj więcej