15
Lip

Ostre klebkowe zapalenie nerek

Porady

Ostre kłębkowe zapalenie nerek (o.k.z.n.) jest chorobą wywołaną immunologicznym uszkodzeniem kłębków nerkowych, cechującą się nagłym początkiem, oraz występowaniem białkomoczu, krwinkomoczu, a niekiedy i innych objawów uszkodzenia nerek. Etiologia. Przyczyną choroby jest odkładanie się pod błoną podstawną kłębków kompleksów złożonych z przeciwciał i antygenów. Te ostatnie są najczęściej, lecz nie zawsze, pochodzenia paciorkowcowego. W o.k.z.n. zmiany morfologiczne w nerkach mogą odpowiadać obrazom opisywanym jako rozplemowe, wysiękowe lub mezangialne rozlane zapalenie nerek. W mikroskopie elektronowym we wszystkich tych przypadkach po nabłonkowej stronie błony podstawnej stwierdza się obecność tzw. „garbów” (humps), złożonych z immunoglobulin G oraz 3 składnika dopełniacza. Złogi te znikają w 6—7 tygodniu choroby. Obrzmienie i zmiany zapalne w naczyniach włosowatych kłębkowych zwiększają ich przepuszczalność dla białek i erytrocytów, wiodąc do białkomoczu i krwinkomoczu. Bardziej posunięte zmiany zmniejszają przesączanie nerkowe, upośledzając czynność wydalniczą nerek. Zwichnięcie równowagi kłębkowo-cewkowej sprzyja retencji sodu w ustroju i może być przyczyną obrzęków i nadciśnienia, zwłaszcza przy towarzyszącej hiperreninemii wywołanej niedokrwieniem nerek. Wytrącanie się złogów dopełniacza w nerkach powoduje spadek jego poziomu we krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>