10
Lip

Ostramocznica pozanerkowa

Porady

Jest to zespół chorobowy powstający w wyniku mechanicznego zatkania dróg odpływu moczu powodującego trwałą lub przerywaną oligurię /anurię. Etiologia. Do najważniejszych przyczyn o.m.m. należy zatkanie obu moczowodów lub moczowodu jedynej czynnej nerki złogami mineralnymi, skrzepami krwi lub przez ucisk z zewnątrz. Zespół może być następstwem błędów w sztuce lekarskiej, np. przecięcia lub podwiązania moczowodów. Patogeneza i patofizjologia. Zatkanie dróg odpływu moczu prowadzi do retencji w ustroju produktów przemiany materii, natomiast przez dłuższy czas nie wpływa ujemnie na czynność wewnątrz-wydzielniczą nerek. Jeśli chorobie podstawowej nie towarzyszy zwiększenie katabolizmu ustroju — stan chorego przez długi czas może być dobry, a objawy mocznicy narastają powoli. Morfologia — jest typowa dla ostrego wodonercza. Objawy i przebieg odpowiadają ostrej mocznicy, nakładającej się na obraz podstawowej choroby. Bezmocz jest całkowity lub przerywany. Najczęstszym powikłaniem bywa zakażenie dróg moczowych z posocznicą moczowopochodną (urosepsis). Rozpoznanie opiera się na nagłym powstaniu anurii trwałej lub przerywanej. Potwierdza się je wcześnie wykonanym badaniem urograficznym, renograficznym lub ultrasonograficznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>