07
Lip

Ostra mocznica przednerkowa

Porady

Ostra mocznica przed nerkową jest to ostra niewydolność nerek wywołana spadkiem przesączania kłębkowego w następstwie zaburzeń ich ukrwienia. Podstawową przyczyną o.m.p. jest pogorszenie się ukrwienia nerek, wywołane spadkiem ciśnienia tętniczego krwi lub ilości krwi krążącej np. wskutek odwodnienia lub krwotoku. Dysproporcja między pojemnością układu naczyniowego a ilością krwi krążącej pociąga za sobą upośledzenie ukrwienia nerek, głównie ich kory, wskutek skurczu ich tętniczek. Prowadzi to do spadku ilości moczu pierwotnego oraz wzrostu wchłaniania zwrotnego sodu i wody w cewkach dalszych. Wydzielanie aldosteronu i hormonu antydiuretycznego wzrasta. Wszystko to wiedzie do zmniejszenia diurezy przy zachowanej gęstości względnej moczu i niskim stężeniu w nim sodu. Oliguria jest przyczyną zatrzymania w ustroju produktów przemiany materii. Wobec czynnościowego charakteru zespołu stan morfologiczny nerek nie ulega zmianom. Chorzy uskarżają się na ogólne osłabienie i wzmożone pragnienie. Stwierdza się objawy odwodnienia oraz oligurię. Mocz jest zagęszczony i nie zawiera składników patologicznych. Stężenie w nim kreatyniny i mocznika jest stosunkowo duże, sodu niskie. We krwi wzrastają poziomy kreatyniny, mocznika i innych wydalanych z moczem produktów przemiany materii. Wszystkie te zmiany cofają się pod wpływem leczenia przyczynowego. W razie nienależytego postępowania o.m.p. przechodzi w ostrą mocznicę miąższową. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu u chorego odwodnionego ostrej oligurii, przebiegającej z retencją kreatyniny i mocznika we krwi oraz z hiponatriurią i stosunkowo dobrym zagęszczeniem moczu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>