08
Lip

Osrodkowy uklad nerwowy

Porady

Ośrodkowy układ nerwowy dostarcza sygnałów, które wzbudzają aktywność hormonalną lub ją hamują, w ślad za tym narastają lub słabną procesy metaboliczne, umożliwiające przystosowanie do warunków życiowych. Procesy rozgrywające się w ośrodkowym układzie nerwowym stanowią impuls do wytwarzania w podwzgórzu określonych neurohormonów. Przez wrotne krążenie przysadkowe dostają się neurohormony podwzgórza bezpośrednio do przestrzeni wewnątrzsiodłowej, gdzie wzbudzają — inne zaś hamują — tropową czynność przedniego płata przysadki. Krótka i bezpośrednia droga, jaką odbywają neurohormony z podwzgórza do przedniego płata przysadki przez venae hypophyseales portales longae, jest niezmiernie dogodna, ponieważ nie podlegają one rozcieńczeniu w całości krwi krążącej. Integracja życia psychicznego i wegetatywnego odbywa się dzięki powiązaniu mózgu z układem wewnętrznego wydzielania. Czynność gruczołów wewnętrznego wydzielania zależy w znacznej mierze od bodźców przekazywanych z otoczenia do ośrodkowego układu nerwowego, kolejno do podwzgórza i przysadki. Zależności między obu układami są dwukierunkowe: centralny układ nerwowy decydująco wpływa na czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego, hormony natomiast w swoisty sposób działają na aparat nerwowy. Neurohormony wydzielane przez podwzgórze są substancjami drobnocząsteczkowymi, o stosunkowo prostej strukturze. Znaczną część neurohormonów uwalniających oraz hamujących uzyskano w drodze syntezy laboratoryjnej, a ostatnio — przemysłowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>