23
Lis

Operacja

Porady

Dla przeciwdziałania tego rodzaju zmianom w okresie okołooperacyjnym obowiązuje specjalne postępowanie diabetologiczne. Polega ono na bardzo szczegółowym diagnostycznym i leczniczym przygotowaniu chorego do operacji (ocena stanu układu krążenia, oddechowego, wydolności nerek). W dniu operacji i przez 1-3 dni po zabiegu podaje się 2-3 x 750 ml 10% glukozy (co 12 lub 8 godzin). Przed każdą infuzją wstrzykuje się odpowiednią dawkę insuliny krystalicznej. W dniu zabiegu operacyjnego należy podać 75% uprzedniego, dobowego zapotrzebowania na insulinę, dostosowanego do aktualnej glikemii i ilości glukozy utraconej z moczem. Ciąża: sytuacja ta stwarza wiele trudności klinicznych. Obrazuje to fakt, że śmiertelność wśród ciężarnych z cukrzycą wynosi wg niektórych statystyk około 0,7- 1,0% lub więcej, wśród ciężarnych bez cukrzycy wynosi ona poniżej 0,3%. Obecność cukrzycy wyraźnie zwiększa częstość powikłań w przebiegu ciąży (zatrucie ciążowe, wielowodzie). Śmiertelność płodów i noworodków matek z cukrzycą niedostatecznie leczoną jest wysoka – sięga 8-15%. Noworodki takie wykazują często nadmierną masę ciała (ponad 4,5 kg) i jednocześnie cechy wcześniactwa. Wskaźniki te ulegają prawie normalizacji, jeżeli w okresie zapłodnienia i w ciąży uzyskuje się bardzo dobre wyrównanie cukrzycy. W przebiegu ciąży (II i III trymestr) z reguły zwiększa się zapotrzebowanie na insulinę. Obecność retinopatii lub nefropatii cukrzycowej lub też cukrzyca trwająca dłużej aniżeli 10 lat stano-.wią bezwzględne przeciwwskazania do zajścia w ciążę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>